Category Archives

3 Articles

มุ่งสร้างสุขภาพดีแทนการซ่อมร่างกาย

by admin

ที่วัดอุปราช ตำบลท่าสงคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดวิทยากรหลักสูตรแพทย์วิถีธรรม ตามโครงการสร้างครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรม เพื่อชาวร้อยแก่นสารสินธุ์ไร้พุงไร้โรค Read More

จิตเวช โรคสำคัญ

by admin

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาการจัดลำดับความสำคัญของโรคและการเจ็บป่วย รัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณโดยเน้นหนักไปกับโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทย อาทิ มะเร็ง หลอดเลือดสมอง หัวใจ อุบัติเหตุ ฯลฯ ทำให้โรคหรือพฤติกรรมที่ส่งผลต่อภาวะบกพร่องทางสุขภาพ Read More

หลักปฏิบัติ 5 ข้อ กันอันตรายสัตว์มีพิษ

by admin 0 Comments

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห่วงประชาชนประสบอันตรายจากสัตว์มีพิษหลังน้ำลด แนะยึดหลักปฏิบัติ 5 ข้อเป็นยันต์กันอันตรายจากสารพัดสัตว์มีพิษ พร้อมย้ำให้สร้างนิสัยรักความสะอาดป้องกัน งู ตะขาบ แมงป่อง ฯลฯ หวนกลับเข้าบ้าน Read More