ศาสตราจารย์ Andrew Hattersley ที่ปรึกษาด้านโรคเบาหวานที่ Royal Devon และ Exeter Hospital และ Research Professor ที่มหาวิทยาลัย Exeter Medical School มองไปข้างหน้า “ตอนนี้เรารู้ว่ามี” สวิตช์เจ็ดปี “คำถามต่อไปคือเหตุใดการโจมตีระบบภูมิคุ้มกันของเราหยุดลงหรือเราเหลือ”

“ที่สามารถต้านทานการโจมตีระบบภูมิคุ้มกันได้ข้อมูลเชิงลึกใด ๆ ในการหยุดยั้งการทำลายอย่างไม่หยุดยั้ง เซลล์ที่ผลิตอินซูลินอันมีค่ามีคุณค่าเราไม่สามารถทำให้ความคืบหน้านี้ได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากผู้ป่วยมากกว่า 1,500 คนเราเป็นหนี้พวกเขาเพื่อพยายามหาคำตอบที่อาจช่วยให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ” กะเหรี่ยงแอดดิงตันผู้อำนวยการด้านโรคเบาหวานประเภทที่ 1 ของ JDRF กล่าวว่า “ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าระบบภูมิคุ้มกันของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในเซลล์เบต้าที่ผลิตอินซูลินไม่สมบูรณ์เท่าที่เราเคยเชื่อและอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ต่อไปจะเปิดประตูเพื่อระบุวิธีการรักษาผลิตอินซูลินในคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นหรือมีชีวิตอยู่กับโรคเบาหวานประเภท 1 “