พาณิชย์มอบตราไทยซีเล็คท์ร้านอาหารไทยในเขตกรุงวอชิงตันและมลรัฐใกล้เคียง 23 ราย เผยร้านทั้งหมดในสหรัฐมี 5,000 แห่งรับตราไทยซีเล็คท์แล้ว 588 ร้าน นางอภิรดี   ตันตราภรณ์  รมว.พาณิชย์ เปิดเผย ระหว่างการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีว่า   ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรไทยซีเล็คท์ ให้แก่ร้านอาหารไทยในสหรัฐ  ณ  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน  

โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในเขตกรุงวอชิงตัน และมลรัฐใกล้เคียง ได้แก่  แมรี่แลนด์ และเวอร์จิเนีย ที่ได้รับตราไทยซีเล็คท์ในครั้งนี้  23 ราย จากปัจจุบันร้านอาหารในสหรัฐ กว่า 5,000 รายละเป็นร้านที่ได้รับตราไทยซีเล็กคท์แล้ว 588 ร้าน ซึ่งถือเป็นร้านอาหารไทยที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานการให้บริการอาหารไทยในระดับสูง ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ริเริ่มโครงการไทยซีเล็คท์ขึ้นในปี 47 เพื่อให้การรับรองและส่งเสริมอาหารไทยแท้ทั่วโลก โดยมอบตราไทยซีเล็คท์ ให้แก่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ให้บริการอาหารไทยแท้ ซึ่งต่อมาในปี 55 จึงเริ่มขยายขอบเขตการรับรองให้กับอาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมรับประทานและอาหารไทยพร้อมปรุงสำเร็จรูปด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการรับรองคุณภาพของอาหารไทยสำเร็จจรูป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยและผู้ผลิตอาหารไทยสำเร็จรูปเพิ่มคุณภาพในการผลิตและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยแท้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews