ป.ป.ท. รุกขยายผลสอบทุจริตเงินคนจนเฟส 3 “ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง-และขอทาน-ศูนย์พัฒนาชาวเขา” รวม 28 แห่ง มูลค่ากว่า 103 ล้านบาท พร้อมสั่งตรวจสอบศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงอีก 10 แห่ง เมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

กล่าวถึง ความคืบหน้าการดำเนินงานขยายผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพิ่มเติมว่า ป.ป.ท.จะลงพื้นที่ตรวจสอบในล็อตที่ 3 ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการคนไร้ที่พึ่งและขอทาน,กองคุ้มครองสวัสดิการและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต, นิคมสร้างตนเอง,สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และ ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมจำนวน 28 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 103,816,600 บาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews