ความสำคัญของที่แห่งนี้คือการพบรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่เหนือดอยโตนหลังถ้ำป่าไผ่มาตั้งแต่ครั้งโบราณ เดิมทีเดียวพระพุทธบาทรอยนี้แทบไม่มีผู้ใดพบเห็น เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นป่ารก ต่อมาหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนาแห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ได้มาตรวจดูด้วยญาณ แล้วบอกว่าเป็นรอยพระพุทธบาทจริง โดยเป็นพระบาทข้างซ้ายที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ผินพระพักตร์ไปทางทิศใต้แล้วก้าวพระบาทข้างซ้ายประทับรอยพระบาท

แล้วจึงหันพระองค์กลับดำเนินไป นอกจากนี้คุณยังสามารถชมดอยโตนที่เป็นถ้ำหลายคูหา และเป็นถ้ำที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เนื่องจากเพดานถ้ำด้านบนมีช่องปล่อยให้อากาศไหลเวียนเข้ามา โดยภายในนั้นมีหินงอกหินย้อย พระพุทธรูป และภาพศิลป์ต่างๆ ซึ่งในวันที่ 16 เมษายนของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาทและสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำแห่งนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand