นายกฯถกครม.ร่วมไทย-กัมพูชาชื่นมื่น แน่นแฟ้นทุกระดับ ปลื้ม”ฮุนเซน” แต่ง 4 เพลง“สะพาน มิตรภาพ” หวังเป็นสะพานแห่งมิตรภาพสองประเทศ ขอกัมพูชาเร่งพิสูจน์สัญชาติแรงงาน เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา

เดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ก่อนเข้าหารือทวิภาคีกลุ่มเล็ก และการหารือเต็มคณะ ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย-กัมพูชา โดยพล.ท.วีรชน สุคนธปฎิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการหารือว่า นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ในด้านความมั่นคง ทั้งสองประเทศได้มีกรอบความร่วมมือต่าง ๆ โดยเฉพาะกรอบคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) , คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) และการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ที่ถือมีความคืบหน้าทำให้สถิติการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยไทยยินดีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติสองฝ่าย เพื่อหารือถึงแนวทางการป้องกันในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบต่อไป

พล.ท.วีรชน กล่าวอีกว่า ภาพรวมด้านการค้าในระดับทวิภาคี ประจำปี 2560 ปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ยังห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2563 คือ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงต้องร่วมกันหามาตรการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน โดยเน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกการค้าระหว่างชายแดน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการร่วมด้านการค้า (JTC) นอกจากนี้อาจมีการพัฒนาสู่แนวทาง “แบ่งกันผลิต” สินค้าที่แต่ละฝ่ายมีศักยภาพในการผลิตสูง แทนที่จะแข่งขันกันผลิตในสินค้าชนิดเดียวกัน ส่วนสินค้าเกษตรในกรอบการทำเกษตรแบบมีสัญญา กัมพูชาส่งรายชื่อสินค้า 16 ชนิดมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ระบุพิกัดศุลกากร  เช่นเดียวกันกับการขนส่งสินค้าผ่านแดน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความตกลงร่วมกันว่าด้วยการขนส่งสินค้าผ่านแดนโดยเร็ว  

พล.ท.วีรชน กล่าวต่อว่า โอกาสนี้นายกฯ ยินดีต่อการลงนามในความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งเชื่อมั่นว่าช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและลดภาระของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ขณะที่การเชื่อมโยงระบบทางรถไฟ ขณะนี้รางรถไฟระหว่างไทยกับกัมพูชาได้เชื่อมต่อกันแล้ว หวังว่าการก่อสร้างเส้นทางรถไฟที่เหลืออยู่ดำเนินไปได้ด้วยดี เพื่อให้สามารถเดินทางโดยรถไฟในเส้นทางอรัญประเทศ – ปอยเปต – ศรีโสภณ – พระตะบอง – พนมเปญ ได้ภายในปี 2563. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews