เนื้อทรายตัวน้อย ออกมาลืมตาดูโลก เพิ่มสมาชิกใหม่ในป่าดงใหญ่ เผยเป็นความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์เนื้อทรายได้เองตามธรรมชาติ จาก 66 ตัว ตกลูกเป็นตัวแรก
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายงานว่า ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่าบริเวณป่าละเลิงร้อยรู ได้พบกับ เนื้อทราย ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนที่นำมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกำลังตกลูก เจ้า

หน้าที่จึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานข้อมูล
ทั้งนี้ ถือเป็นการตกลูกตัวแรกของจำนวนเนื้อทรายที่นำมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ จากทั้งหมด 66 ตัว อีกทั้งยังเป็นความสำเร็จในการแพร่ขยายพันธุ์เนื้อทรายได้เองตามธรรมชาติ จากโครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยลูกเนื้อทรายตัวดังกล่าวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จะคอยติดตามดูแลและปรับปรุงแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ โป่งเทียม และทุ่งหญ้า เพื่อให้เนื้อทรายหรือสัตว์ป่าชนิดอื่นมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ เป็นการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ป่าและสร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติ
สำหรับ เนื้อทราย จัดเป็นสัตว์ป่าสงวนในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 เนื่องจากไม่มีรายงานการพบในพื้นที่ป่าธรรมชาติ ต่อมาสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์เนื้อทรายในกรงเลี้ยง สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2526 ปัจจุบันได้ปล่อยเนื้อทรายคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์แล้ว 629 ตัว ส่วนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ มีเนื้อทรายนำมาปล่อยจำนวน 66 ตัว ที่ผ่านมาพบเนื้อทรายท้องแก่ถูกรถชนตายเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก กระปุกดอทคอม